BESTILLING AV

TRANSPORTTJENESTER / KAIPLASS / BUNKRINGOPERASJONSROM :
Tlf: 56 32 31 31 / 56 32 31 32
Faks: 56 32 31 28
E-post: bestilling@ccb.no

Bestillingsskjema:

Kundenummer:
Firma:
Adresse:
Postnr. / Sted: /
Telefon / Fax: /
E-post:
Rekvirert av:

1. Arbeidsbeskrivelse:

Tonn:
Beskrivelse:
(NB! maks 450 tegn)

2. Arbeidsbeskrivelse:

Tonn:
Beskrivelse:
(NB! maks 450 tegn)

3. Arbeidsbeskrivelse:

Tonn:
Beskrivelse:
(NB! maks 450 tegn)
PO / ID:
Bestilt - dato / kl
(DD-MM-ÅÅÅÅ)
Kl:
Ønsket ferdig - dato / kl
(DD-MM-ÅÅÅÅ)
Kl:
Bemerkninger:
(NB! maks 450 tegn)

Hva står i bildet?

Hva står i bildet?

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010